Uusimmat kommentit

Osaajien johtaminen ratkaisee

Korkeasti koulutetut ja taitavat työntekijät tarvitsevat uutta johtajuutta, jonka jo osaavat monet nuoret yrittäjät.

Supercell on se suomalaisyritys, johon japanilaiset sijoittivat yli miljardin ja jonka nuoret johtajat ilmoittivat maksavansa mielellään veronsa Suomeen – ovathan he saaneet koulutuksensa ja eväänsä elämään täältä. Tällainen oppi tuntuu oudolta maassa, jonka vanhemmista huippumenestyjistä moni saarnaa ja toimii aivan toisin.

Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen kertoo, millaisia johtamisajatuksia menestyksen taustalla on. Ajatukset ovat varsin yksinkertaisia: on luotava parhaille ihmisille paras mahdollinen työympäristö, onnistumisen puitteet – ja sitten on pysyttävä pois tieltä. Kun tarpeeksi monta lahjakkuutta saa aikaa yhdistää voimansa, voi syntyä hittituote. Myös muitten johtamisen asiantuntijoiden neuvot ovat samansuuntaisia: olennaisinta on auttaa ihmisiä antamaan parastaan, kasvamaan täyteen mittaansa.

Luottamus, vapaus ja vastuu tuntuu yksinkertaiselta yhdistelmältä ja näyttö sen toimivuudesta on kiistaton. Johdettaessa asiantuntijoita nykyajan yrityksissä koko työyhteisön kaikki korkeasti koulutetut yksilöt ovat avainhenkilöitä, jotka luovat ja ylläpitävät menestystä. Johtaminen on huolen pitämistä ihmisistä ja uutta luovien tekijöiden hankintaa yhteisöön.

Omistajan, sijoittajan ja työntekijän intressit yhtyvät, kun myös palkitsemisjärjestelmiä kehitetään tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Marxilainen työn ja pääoman ristiriita on ratkaistu, kun tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus toimivat käytännössä. Ratkaisevaksi tekijäksi tässä nousee johtaminen.

Menestyksen resepti on sama yrityksen koosta ja toimialasta riippumatta: Kone-yhtiöstä eläköitynyt, elinkeinoelämän vaikuttajaksi jäänyt Matti Alahuhta on selittänyt hissiyhtiön menestyksen salaisuutta: yksilöllinen johtaminen, sitouttaminen ja innostaminen ratkaisevat; yksilöllinen suoritus yhteisen vision toteuttamisessa luovat menestyksen. Vuorineuvos Kari Neilimo kiteyttää: johtaja on joukkojen palvelija ja hyvä paimen. Mentorit ja yrityskummit auttavat samantapaisin reseptein johtajia.

Poliittisessa johtamisessa pätevyyttä testataan vertaamalla puheita ja tekoja eli poliitikon on saatava aikaan sitä, mitä lupaa. Päätösten lisäksi poliitikolta odotetaan linjausta, kokonaisnäkemystä, visiota – silläkin uhalla, että välillä siitä saa pilkkaa. Pian käydään minihallitusneuvottelut. Ratkaisevaa on löytää yhteinen johtamisen linja, jossa keskinäinen kunnioitus voi säilyä puolueiden eroista huolimatta. Se joutuu koetukselle eduskuntavaalien lähestyessä.

Suomalainen yhteiskunta on pitkälle kehittynyt, koulutus, terveydenhuolto ja sosiaaliturva toimivat. Menestymisen ratkaisee jatko: onnistuuko hyppäys seuraavalle tasolle, jossa yhdistyvät tiedon, taidon ja luovuuden elementit yhteisiin tavoitteisiin. Ja löydetäänkö uudet tavoitteet? Politiikassa on yhä vaikeampaa tunnistaa, mitä lippua seurata. Yhteisen vision löytäminen ja tunnistaminen on vaikeaa. Vanha aate ja saavutetut edut eivät enää riitä eväiksi tulevaan.

Vanhakantainen vastakkainasettelu ja edunvalvonta luokkataistelun hengessä toimivat kehnosti maailmassa, jossa kilpailu on globaalia ja parhaista osaajista taistellaan. Jopa suorittavissa ylläpitotehtävissä on mahdollista synnyttää henkeä, että ihminen on luomassa jotain itseään suurempaa ja hänen panoksensa siinä on tärkeä: kivenhakkaaja saa yhä tänään arvon työhönsä tietäessään rakentavansa katedraalia.

(6.6.2014)

Vastaa