Uusimmat kommentit

Kauppa ja rauha kulkevat käsi kädessä

Suunnitelma uudesta Atlantin ylittävästä kauppa- ja investointialueesta on tämän hetken tärkein poliittinen tavoite.

Euroopan integraatio on hidas ja kivulias kasvuprosessi, kuten viime vuodet ovat osoittaneet. Eivätkä vaikeudet ole loppuneet, vaikka hetkellisesti näyttää siltä, että eurokriisin pahin vaihe saattaa olla syksyllä takana. Kuitenkin ihmisten, investointien ja tavaroiden vapaa liikkuminen on tuonut enemmän hyvää kuin pahaa eurooppalaisille ihmisille. Tärkein saavutus pakkaa usein unohtumaan arjen ankeudessa: rauha mantereella.

Vuosisatoja Euroopassa on rakennettu imperiumeja sotilaallisesti valloittamalla naapurimaita ja ulottamalla vaikutusvalta yli maapallon. Siirtomaa-aika oli toisten kansakuntien ryöstöä sivistyksen levittämisen varjolla. Sen rauniot kytevät yhä. Yhdysvallat on jatkanut tästä yhdistämällä omat etunsa ja vapauden arvot. Pysyvää valtakuntaa ei imperialismilla rakenneta, kuten myös Neuvostoliiton kohtalo osoittaa.

Kauppa ja rauha kulkevat käsi kädessä, edut yhtenevät, viholliskuvat ja muukalaispelko haalistuvat, kun opitaan tuntemaan toinen ihminen ja lopulta koko kansakunta. Keskinäinen riippuvuus kasvaa, asenteet lientyvät epäilystä yhteistyöhön, vihollisuuksista ystävyyteen. Siksi Euroopan ja Yhdysvaltojen trans­atlanttinen kauppa- ja investointiyhteistyö, uusi yhteismarkkina-alue, on hyvä idea. Sitä tulee rakentaa huolimatta viime aikojen nettivakoilun varjoista.

Saksan ja Yhdysvaltojen tapaamisessa kesäkuussa korostettiin aluetta maailmanlaajan kaupan moottorina, mutta myös yhteisiä vapauden ja oikeusvaltion arvoja. Kansalaisten kannalta olennaista on se, että kaupan vilkastuminen loisi työpaikkoja molempiin suuntiin. Matkustaminen helpottuisi ja bruttokansantuote kohoaisi. Tätä Eurooppa tarvitsee nyt.

Asiantuntija-arvion mukaan bkt:n kasvu olisi ensimmäisenä vuonna puoli prosenttia Atlantin molemmin puolin ja miljoona uutta työpaikkaa, jos sopimus toteutuu 2014. (International Herald Tribune 29.7.2013). Yhteistyö aloittaisi uuden vaiheen Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä hetkellä, jolloin toisesta maailmansodasta jatkunut sotilaallinen akseli heikkenee ja Tyynenmeren alueen merkitys kasvaa sekä kaupallisesti että sotilaspoliittisesti.

Aasian talouden nousu jatkuu, vaikka aiempaa vaimeampana. Kiina suuntautuu yhä aktiivisemmin Afrikkaan, joka on sallinnut raaka-aineidensa kolonialisoinnin uudella tavalla – toiveena saada aikaan samanlainen talousihme kuin Kiinassa, jonka on pian löydettävä uudet kasvun veturit omilta, tulevaisuuden jättimäisiltä kulutustavaramarkkinoilta.

Venäjälle länsi-integraatio avaa uutta kauppaa. Sen ja Euroopan välillä on voimakas taloudellinen riippuvuus ja yhteistyö energia-alalla. Se syvenisi entisestään. Myös Kiinan tarpeet kasvattavat Venäjän energian ja kaupan merkitystä. Kiinalaisten on löydettävä tuotteilleen markkinoita Euroopasta, Yhdysvalloista ja Venäjältä. Integraatio on myös sen etu.

Maailman keskinäinen riippuvuus kasvaa, uusi teknologia ja kehittyvät finanssimarkkinat syventävät sitä. Kaupallisten etujen rinnalla kulkevat universaalit arvot avoimen kommunikaation kasvaessa. Venäjän paluu demokratiaan ja oikeusvaltion oraiden kasvu Kiinassa saavat vauhtia. Diktaattorit heikkenevät.

Kehitys ei ole suoraviivaista, kuten finanssikriisit osoittavat. Mutta mikä olisi yhteistyön vaihtoehto? Siksi lähiaikojen tärkein poliittinen tavoite on rakentaa uusi silta yli Atlantin. Se pelastaa aluksi Euroopan talouden ja sen jälkeen paljon muuta.

Vastaa