Uusimmat kommentit

Kun markkinat takkuavat, syntyy musta pörssi

Työttömiä ei tule pitää syyllisinä Suomen ongelmiin, jotka johtuvat liian pitkälle kehittyneistä holhousvaltion piirteistä. Liian pitkälle mennyt valvonta pitää heidät kortistossa estämällä byrokratialla ja erilaisilla suojaavilla varmistuksilla työpaikkoja luovien yritysten syntymisen tähän maahan ja tekemällä ihmisten palkkkaamisen olemassaoleviin pienyrityksiin niin vaikeaksi, että häviää rohkeus ottaa väkeä työhön. Tämä on selkeä viesti esimerkiksi yrittäjiltä kentällä. Ja juuri he ovat parhaita mahdollisia työllistäjiä, eivät niinkään suuryritykset. Rinnalle ovat jo syntyneet harmaat markkinat. Ulkomaantoimittajana näin, että musta pörssi syntyi aina sinne, missä markkinat eivät toimi. Nyt tämä tilanne on kehittymässä Suomessa.

Onko aivan mahdonta ryhtyä ajattelemaan niin päin, että yhteiskunnan tehtävä on luoda mahdollisuuksia ihmisille eikä pitää heitä lukittuina holhousputkiin, kuten nyt? Onko mahdotonta ajatella, että kaikenlainen työ on kunnioitettavaa, ei vain oman ammatin harjoittaminen? Ja että työtä voi tehdä eri määriä – ainahan on ollut urakoita, tuntitöitä ja osa-aikaisia projekteja. Nyt pätkätöitä aliarvostetaan, vaikka ne sopivat joihinkin elämäntilanteisiin hyvin, esimerkiksi opiskelijoille, kotiäideille, vammaisille, senioreille. Kannatan kaikenlaisen työn tekemistä ja siksi myös perustulon kokeilua. Jokaisen pitäisi saada jatkaa toimeentuloaan omalla työllä menettämättä välittömästi asumistukeaan ja saamaansa tulonsiirtoa. Nyt meillä tosiasiallisesti rangaistaan työn tekemisestä, kun siitä pitäisi palkita.

Minulta on kysytty, ymmärtääkö ”maamme johtava eliitti” tilanteen. Poliitikot eri puolueissa pohtivat asiaa, mutta rohkeus tehdä päätöksiä on heikko. Uskon, että myös työmarkkina- ja järjestöjohtajat molemmin puolin näkevät tämän tilanteen kyllä, mutta vanhaa järjestelmää on vaikea lähteä uudistamaan. Siitä on kyllä merkkejä, kuten Antti Rinteen viesti, että työttömien pitää ryhtyä auttamaan vanhuksia. Tällaista uutta asennetta nyt tarvitaan. Olen journalistiaikoina tutustunut työmarkkinajohtajiin ja siellä on tolkun väkeä. Vanhoihin rakenteisiin on tosin latautunut paljon valtaa ja siksi niitä on vaikea purkaa. Kukaan ei halua toimia omaa etuaan vastaan. Sinne on siirtynyt valtaa myös ainoalta lailliselta ylimmän vallan haltijalta eli eduskunnalta, josta on tehty hollitupa, jonkinlainen näyttämö.

Muutoksen tulee lähteäkin juuri sieltä, missä vanhat rakenteet ovat vahvimmillaan. Toivottavasti Suomi kykenee uudistumaan, muuten käy huonosti. Eivät vaikeuksiin joutuneet kansalaiset ihmiset ole säälittäviä yhteiskunnan elättejä, vaan yksilöitä, joiden pitää saada luoda merkitystä elämälleen ja hankkia tuloja työtä tekemällä. Eivät he ole syy Suomen ongelmiin, vaan heidän tilanteensa on seurausta siitä, että hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole uudistettu ajoissa. Olemme Kreikan tiellä, ja aika pitkällä, vaikka se ei vielä näy. Kirjoitin vuonna 2004 asiantuntijoiden haastatteluihin perustunessa EVAn raportissa ”Suomen menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen”, että ”Suomea uhkaa entistä ankarampi verotus – ja siitä huolimatta hyvinvointivaltion mureneminen jo lähivuosina, ellei muutoksiin kyetä”. Suomi vaipui vaurauskeskeiseen ajatteluun ja toimintaan, itsepetokseen. Kirjoitan tästä uudessa kirjassani ”Suomi selviytyy”, jonka nimi jo osoittaa, että uskon tämän kääntyvän parempaan. Se edellyttää tosin päätöksiä. Ja sitä ennen uusia päättäjiä, uutta eduskuntaa.

Vastaa