Uusimmat kommentit

Suomen järjestelmä on muutettava täysin

Innostuin Fb-keskustelussa saamastani palautteesta ja kirjoitin sinne seuraavan tekstin, jossa hahmottelen omia poliittisia linjauksiani hyvinvointivaltiosta. Teksti syntyi reaktiona Kari Latvuksen pohdiskeluihin, jotka läytyvät Fb-sivuiltani:

”Kari – pohdiskelusi muistuttavat aika tavalla omiani, tosin sillä erotuksella, että puhuessasi työttömyydestä siinä on mukana omakohtaisen kokemuksen tuoma uskottavuus. Se, miten arvioit esimerkiksi psykologista kynnystä ryhtyä töihin ja tarvetta työttömyysturvan uudistamiseksi turva-aikaa lyhentämällä ja painottamalla on juuri samaa kuin itse pohdin: on uskallettava puuttua tukijärjestelmään, vaikka se on kovin vaikeaa.

Ymmärrän poliittisen epävarmuutesi omasta kokemuksestani: vasemmisto ja oikeisto ovat vaihtaneet paikkaa, jos sitä katsotaan uudistamisen ja säilyttämisen näkökulmasta, sillä konservatiivisimmat muutosten vastustajat ovat vasemmalla ja uudistuksien ajajat oikealla. Näen, että edessämme on eräänlainen paradigman muutos eli perusoletusten vaihtaminen: emme voi enää jatkaa hyvinvointipalveluiden lisäämistä, jos niiden rahoitus on auki. Yhteiskuntaa ei uudisteta käymällä toisten taskuilla eli verotusta kiristämällä ja lainaa ottamalla. Lainaa voidaan käyttää ainoastaan sellaisiin investointeihin, jotka tuottavat välittömästi uutta työtä, jolla on jatkuvuutta. Syömävelan aika on kerta kaikkiaan ohi.

Puhe pienituloisten verotuksen helpottamisesta on propagandaa, koska heikoimmassa asemassa olevat maksavat hyvin vähän veroja. Usein he elävät sosiaalisten tulonsiirtojen varassa. Heidän tulojaan on kyettävä lisäämään, mutta toisella tavalla. Yksi tapa on perustulon/negatiivisen tuloveron käyttöön otto, vaikka aluksi kokeilemalla, jotta nähdään ongelmat ja vaikutukset. Tuloverotuksen helpottaminen kautta linjan venkoilematta merkitsisi sitä, että myös eläkeläisten verotus helpottuisi – sehän on yksi epäoikeudenmukaisuus, että eläkeläisiä kohdellaan eriarvoisesti, onko myös perustuslain vastaista? Lisäksi verotuksen kohtuullistaminen motivoisi hankkimaan lisätuloja eli tekemään nykyistä enemmän töitä – kautta linjan, kaikissa tuloryhmissä.

Miksei esimerkiksi kotitalousvähennystä voisi radikaalisti laajentaa, jotta vanhuksille saataisiin hoitajia (osittain myös heidän omalla kustannuksellaan, säästöillään ja käänteisillä asuntolainoilla) ja ruuhkavuosia eläville, ahdistetuille perheille käytännön apua. Demareiden Antti Rinteen ajatus velvoittaa työttömiä vanhusten avuksi on erinomainen: se pitäisi ottaa heti käyttöön, sillä Helsingin suurin ongelma on yksinäisyys – mikä paradoksi, näennäinen vastakohta Suomen suurimmassa kaupungissa! Eikä ongelma ole tuntematon muuallakaan.

Viranomaiskeskeisen holhouksen aika on päättymässä muutenkin, byrokratiaa on ryhdyttävä määrätietoisesti karsimaan kaikilla tasoilla. Se on syöpä, joka on pienyrittäjien, maatalouden harjoittajien, mutta myös opiskelijoiden ja erilaisten pätkätyöläisten riesana. Esimerkkejä byrokraattisten organisaatioiden uudistamisen onnistumisesta on esimerkiksi pankkitoiminnasta 1990-luvun laman jälkeen ja vero.fi -uudistuksista.

Suurin muutos on kuitenkin tapahduttava asenteissa, käyttäytymisemme syvärakenteessa: onko Suomi ihmiskeskeinen ja toimintaan kannustava vai viranomaiskeskeinen ja holhoava? Jos pitäydymme viimemainitussa tämä muuttuu vanhusten hoitolaksi, joka kuihtuu ja menettää dynaamiset nuoret, elinvoimansa ulkomaille. Jos Suomi uudistetaan tavoilla, joista joitakin edellä luettelin, maamme muuttuu eläväksi ja dynaamiseksi yhteisöksi, jossa vanhoillakin on paikkansa, kuten myös opiskelijoilla, vammaisilla, perheen ruuhkavuosia elävillä – kaikenlaisilla ihmisillä, koska elämää ei voi säädellä eikä normittaa loputtomiin.”

Kirjoitan uudistustarpeesta ja -ohjelmasta pari viikkoa sitten julkaistussa kirjassani ”Suomi selviytyy” (Docendo.fi).

1 kommentti

  1. Hyviä pontteja. Verovirasto olin aikoinaan lähes vitsi ja esimerkki asiakasta kuuntelemattomasta virastosta. Nyt se on ehkä parhaiten toimiva, joustava ja hyvin palvelualtis virasto. Rakenteet on uudistettu.

    Vastaa

Vastaa